Haima M3

2014 - 2015
559 000 – 599 000 руб.
Haima M3, Седан, 2014 - 2015
Седан